Autorius (-ė) Algirdas Jonas Ambrazas

simfonija
svarbiausias simfoninės muzikos žanras 18–20 a. muzikoje; šio žanro kūrinys orkestrui, dažnai grindžiamas sonatinio ciklo forma. Daugiau
Vytautas
Landsbergis
Lietuvos valstybės, politikos ir kultūros veikėjas, kultūros istorikas, pianistas, muzikologas. Kovo 11 Akto signataras. Daugiau
Julius
Juzeliūnas
20 a. lietuvių kompozitorius, muzikos teoretikas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1990). Daugiau
Bulgarijos
muzika
liaudies muzika susiklostė iš Balkanų pusiasalio šiaurėje gyvenusių tautų muzikinio folkloro. 9 a. bulgarams priėmus krikščionybę ėmė klostytis bažnytinė muzika, turinti liaudies muzikos elementų. Bulgarijos bažnytinė muzika paveikė rusų ir kitų slavų bažnytinę muziką. Daugiau
Ukrainos
muzika
gyvuoja kalendorinės, vestuvinės, buitinės, socialinės tematikos dainos. Profesionalioji muzika kurta dar Kijevo Rusioje. Nuo 10 a. gyvavo bažnytinis giedojimas, susiklostė savitas, vadinamasis Kijevo giedojimo stilius. Daugiau
Azerbaidžano
muzika
muzikos raidai įtaką darė Artimųjų ir Vidurinių Rytų muzikinės kultūros, po arabų užkariavimo 8–10 a. prigijo kai kurie arabų muzikos elementai. Daugiau
Portugalijos
muzika
glaudžiai susijusi su ispanų muzika. Liaudies muzikoje ryšku graikų, finikiečių, arabų muzikos, grigališkojo choralo įtaka. Profesionaliosios muzikos raida prasidėjo 12 a., Portugalijai tapus nepriklausoma valstybe. Daugiau
Lietuvos
muzikologija
Lietuvos muzikologijos pradmenys – 17 a. Vilniaus universiteto profesorių veikalai. Daugiau
Georg Joseph
Vogler
Georgas Jozefas Fogleris, 18–19 a. vokiečių muzikos teoretikas, kompozitorius. Daugiau
Andreas
Werckmeister
Andrėjas Verkmeisteris, 17–18 a. vokiečių vargonininkas, muzikos teoretikas, kompozitorius. Vienas tolygiosios temperacijos kūrėjų. Daugiau