Autorius (-ė) Algirdas Jonas Ambrazas

baladė
viduramžių ir ankstyvojo renesanso muzikos žanras – lyrinė daina. Daugiau
baladė
instrumentinės muzikos žanras. Dažniausiai programinis laisvos formos kūrinys, turintis netikėtų… Daugiau
aukso
pjūvis
gaunamas dalijant atkarpą į 2 dalis taip, kad didesniosios ir mažesniosios dalių santykis būtų lygus visos atkarpos ir didesniosios dalies santykiui. Daugiau
bagatelė
instrumentinės muzikos žanras. Daugiau
afektų
teorija
racionalistinė muzikos estetikos teorija, vyravusi 17–18 amžiuje. Daugiau
Theodor
Adorno
Teodoras Adornas, 20 a. vokiečių filosofas, sociologas, muzikologas, kompozitorius. Vienas Frankfurto mokyklos kūrėjų. Daugiau
akademizmas
muzikinė kūryba, grindžiama studijų metais gerai išmoktomis komponavimo taisyklėmis, nusistojusiomis stiliaus normomis. Daugiau
absoliučioji
muzika
pagrįsta tik jai būdingais dėsningumais, atsieta nuo bet kokių išorinių nemuzikinių ryšių ir asociacijų. Programinės muzikos priešybė. Daugiau