Autorius (-ė) Petras Vaškas

afinioji
erdvė
aibė, kurios bet kuriuos elementus A ir B, vadinamus taškais, atitinka vektorinės erdvės elementas. Daugiau
afinioji
geometrija
geometrijos šaka, tirianti afiniojo atvaizdžio invariantus. Daugiau
afinioji koordinačių
sistema
tiesinė afiniosios erdvės koordinačių sistema. Daugiau
afinusis
atvaizdis
euklidinės plokštumos taškų abipusiškai vienareikšmis atvaizdis į euklidinę plokštumą, kai tiesė atvaizduojama į tiesę. Daugiau
algebrinė
kreivė
kreivė, Descartes’o koordinatėse reiškiama algebrine lygtimi. Daugiau
dobilo
lapas
plokščia ketvirtosios eilės kreivė. Daugiau
elementarioji
geometrija
geometrijos šaka, tirianti daugiausia geometrinių figūrų savybes. Daugiau
elipsė
plokščioji antrosios eilės kreivė. Daugiau
elipsoidas
antrosios eilės paviršius. Daugiau
evoliutė ir
evolventė
tam tikru būdu susijusios kreivės. Daugiau