Autorius (-ė) Arvydas Anušauskas

apygarda
1944–1953 lietuvių partizanų karinis teritorinis vienetas. Daugiau
Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras
Lietuvos valstybinė institucija. Įkurtas 1993, veikia Vilniuje. Daugiau
„Genocidas ir
rezistencija“
mokslinis tęstinis leidinys, einantis nuo 1996 Vilniuje. Leidžia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Daugiau
Červenė
Červen, miestas Baltarusijoje, Minsko srityje, prie Minsko–Mogiliavo plento. Rajono centras. Daugiau
Lietuvos laisvės
lyga
1978–1988 Lietuvos pogrindinė antisovietinė, 1988–2003 – legali politinė organizacija. Viena žymiausių antisovietinių organizacijų. 1987 08 23 Vilniuje surengė pirmąjį per SSRS okupaciją ir aneksiją Lietuvoje viešą protesto mitingą. Daugiau
Bendras demokratinis
pasipriešinimo sąjūdis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo organizacija. Veikė 1946–1949. Telkė visas pasipriešinimo jėgas ir jam vadovavo. 1949 Lietuvos partizanų vadų suvažiavime Sąjūdis pavadintas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu, sudaryta nauja vadovybė. Daugiau
Antrasis pasaulinis
karas
1939–1945 vykęs Ašies valstybių (Vokietija, Italija, Japonija ir kitos) karas su Sąjungininkais – Didžiąja Britanija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Prancūzija, SSRS ir kitomis valstybėmis. Baigėsi Sąjungininkų pergale. Daugiau
Lietuvos gyventojų
kalinimas
(sovietinių represijų laikotarpiu – 1940–1941 ir 1944–1956), viena iš anksto suplanuotų masinių, prilygstančių genocidui, lietuvių tautos naikinimo, teroro ir įbauginimo priemonių. Daugiau
Lietuvos gyventojų
trėmimai
Lietuvos gyventojų masinės deportacijos į SSRS gilumą 1940–1952. Didžiausios: 1941 06 14–17, 1948 05 22–23 ir 1949 03 25–28. Iš viso ištremta daugiau kaip 132 000 žmonių. Daugiau
lageriai
priverčiamųjų darbų, arba koncentracijos, stovyklos Sovietų Rusijoje ir SSRS. Daugiau