Autorius (-ė) Jonas Mackevičius

apskaita
įmonės ūkinių operacijų stebėjimo, registravimo, sisteminimo, apibendrinimo ir veiklos rezultatų nustatymo pinigine išraiška sistema. Daugiau
apskaitos
dokumentai
rašytiniai įmonės įvykdytų ūkinių operacijų liudijimai. Daugiau
apskaitos
matai
matų sistema įmonių ūkiniams procesams ir operacijoms surašyti. Yra natūriniai, darbo ir piniginiai matai. Daugiau
apskaitos
modeliai
modeliai, kurie klasifikuoja šalių apskaitos sistemas pagal bendrus bruožus. Daugiau
apskaitos
registrai
specialūs blankai, skirti ūkinėms operacijoms (įvykusioms ir įformintoms pirminiais dokumentais) grupuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti. Daugiau
atskaitomybė
apibendrinančių ir tarpusavyje susijusių apskaitos rodiklių, apibūdinančių visos ūkinės veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį, sistema. Daugiau
auditas
nepriklausomų auditorių atliekamas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir nuomonės apie ją pareiškimas. Daugiau
audito
atranka
audito testų (standartizuotų klausimų) taikymas tiriamai visumai įvertinti ir išvadoms apie ją padaryti netikrinant visų visumos vienetų. Daugiau
auditorius
profesionalus specialistas, atliekantis auditą. Yra trys auditorių grupės: nepriklausomas (išorės), vidaus ir valstybinis. Daugiau
audito
rizika
tikimybė, kad per auditą nebus atskleisti teisingi finansinių ataskaitų duomenys. Daugiau