Autorius (-ė) Jonas Mackevičius

auditas
nepriklausomų auditorių atliekamas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir nuomonės apie ją pareiškimas. Daugiau
audito
atranka
audito testų (standartizuotų klausimų) taikymas tiriamai visumai įvertinti ir išvadoms apie ją padaryti netikrinant visų visumos vienetų. Daugiau
audito
rizika
tikimybė, kad per auditą nebus atskleisti teisingi finansinių ataskaitų duomenys. Daugiau
auditorius
profesionalus specialistas, atliekantis auditą. Yra trys auditorių grupės: nepriklausomas (išorės), vidaus ir valstybinis. Daugiau
finansinė
apskaita
ūkinių operacijų registravimo, grupavimo ir apibendrinimo pinigine išraiška sistema, skirta gauti informaciją finansinei atskaitomybei sudaryti, įmonės veiklai valdyti ir jos tikslams pasiekti. Daugiau
finansinė
atskaitomybė
finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma. Daugiau
ilgalaikis
turtas
įmonės, įstaigos, organizacijos turtas, kuris ilgiau kaip vienerius metus naudojamas ekonominei naudai gauti ir kurio įsigijimo vertė yra ne mažesnė už įmonės nusistatytąją vertę. Skiriamas materialusis, nematerialusis ir finansinis ilgalaikis turtas. Daugiau
apskaita
įmonės ūkinių operacijų stebėjimo, registravimo, sisteminimo, apibendrinimo ir veiklos rezultatų nustatymo pinigine išraiška sistema. Daugiau
apskaitos
dokumentai
rašytiniai įmonės įvykdytų ūkinių operacijų liudijimai. Daugiau
apskaitos
matai
matų sistema įmonių ūkiniams procesams ir operacijoms surašyti. Yra natūriniai, darbo ir piniginiai matai. Daugiau