Lietuvos ginkluotosios pajėgos

D
G
J
L
R
V
Dainius
Guzas
Lietuvos karo veikėjas, lakūnas inžinierius. 2017–2022 Karinių oro pajėgų vadas. Daugiau
Dainius
Pašvenskas
Lietuvos karo veikėjas. Nuo 2018 Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas. Daugiau
Giedrius
Premeneckas
Lietuvos karo veikėjas. Nuo 2020 Karinių jūrų pajėgų vadas. Daugiau
Gintautas
Zenkevičius
Lietuvos karo veikėjas. 2019–2020 Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas. Daugiau
Jungtinis
štabas
struktūrinis Lietuvos kariuomenės padalinys. Pavaldus Lietuvos kariuomenės vadui. Daugiau
Lietuva ir
NATO
NATO yra strateginis Lietuvos Respublikos partneris, garantuojantis tarptautinį saugumą. Lietuva yra NATO narė nuo 2004 03 29. Daugiau
Lietuvos ginkluotosios
pajėgos
komplektuojamos iš nuolatinės privalomosios pradinės ir profesinės karo tarnybos karių bei savanorių. Vyriausiasis vadas – Lietuvos Respublikos Prezidentas. Sudaro reguliariosios ir sukarintosios pajėgos, kiti struktūriniai vienetai. Nuo 2004 Lietuva priklauso NATO; Lietuvos oro erdvę saugo NATO oro erdvės gynybos sistema, Rukloje dislokuota NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė. Karinės išlaidos – 1,6 mlrd. Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių, 2,52 % BVP (2023). Daugiau
Lietuvos ginkluotosios pajėgos
po nepriklausomybės atkūrimo
1990 03 11 paskelbus Lietuvos valstybės atkūrimą pradėta kurti krašto apsaugos sistemą ir kariuomenę. Daugiau