Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Austrijos–Lietuvos
draugija
Austrijos visuomeninė organizacija, įkurta 1996. Daugiau
„Aušra“
pirmasis tautinis lietuvių mėnraštis, 1883 03–1886 06 ėjęs Mažojoje Lietuvoje. Daugiau
„Aušra“
lietuvių studentų šelpimo draugija, 1901–1914 veikusi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
aušrininkai
19 a. pabaigoje apie Aušros mėnraštį susitelkusi patriotinė lietuvių inteligentų grupuotė. Daugiau
aušrininkai
lietuvių moksleivių organizacija, veikusi 1910–1936. Daugiau
Aušros Vartų
kolegija
slapta lietuvių katalikų savišvietos draugija. Veikė 1948–1950 Vilniuje. Daugiau
autoramentas
bendrinis algininkų kariuomenės dalies organizacijos, aprangos, komandų, tradicijų, taktikos ir komplektavimo pavadinimas. Daugiau
Autorinktinė
Lietuvos karinis dalinys 1927–1940. Pradėta formuoti 1919 01 03 Daugiau