Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas

A
B
J
L
M
P
V
Adolfas
Ramanauskas
vienas žymiausių Lietuvos partizanų vadų. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų vadas. Sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininkas. Daugiau
Aleksandras
Grybinas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tauro apygardos vadas. Daugiau
Bronius
Liesys
vienas Lietuvos partizanų vadų. Su P. Bartkumi suformavo Prisikėlimo apygardą, buvo jos štabo viršininkas. Daugiau
Jonas
Žemaitis
vienas žymiausių Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo vadovų. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininkas ir Gynybos pajėgų vyriausiasis vadas. Daugiau
Juozapas
Šibaila
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininko J. Žemaičio antrasis pavaduotojas. Daugiau
Leonardas
Grigonis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas. Daugiau
Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio statutas
pagrindinis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizavimo ir veiklos dokumentas (greta Deklaracijos). Priimtas 1949 02 Lietuvos partizanų vadų suvažiavime. Daugiau
Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio Tarybos Deklaracija
svarbiausias Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo (1949 02) dokumentas. Priimtas 02 16. Išdėstyta pasipriešinimo programa, suvereni Lietuvos valdžia priskirta tautai, o aukščiausiąja tautos politine institucija paskelbta šio sąjūdžio Taryba. Daugiau