Lietuvos Respublikos Seimų pirmininkai 1920–1940

A
J
K
L
V
Aleksandras
Stulginskis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 Akto signataras. 1918–1919 ministras be portfelio, vidaus reikalų, maitinimo ir viešųjų darbų, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. 1920–1922 Steigiamojo Seimo pirmininkas. 1922–1926 Lietuvos Respublikos prezidentas. Daugiau
Antanas
Tumėnas
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Teisininkas. Daug prisidėjo prie 1922 Lietuvos Konstitucijos rengimo. Steigiamojo ir kitų seimų narys, 1923 06 pirmininkas. Teisingumo ministras (1923–1925), ministras pirmininkas (1924–1925). Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vienas kūrėjų ir vadovų. Daugiau
Justinas
Staugaitis
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės, Katalikų Bažnyčios, visuomenės veikėjas. Prelatas (1924). Lietuvos Tarybos vicepirmininkas, Vasario 16 Akto signataras. Steigiamojo, I ir II Seimų narys, 1923–1924 ir 1926 Seimo pirmininkas. Daugiau
Konstantinas
Šakenis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. 1927–1934 švietimo ministras. 1934–1940 valstybės kontrolierius. Daugiau
Leonas
Bistras
20 a. Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas. 1922–1923 ir 1925 Seimo pirmininkas. 1923–1925, 1926–1927 ir 1939 švietimo ministras. 1925–1926 ministras pirmininkas, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras. Daugiau
Vytautas
Petrulis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės veikėjas, ekonomistas. Lietuvos Tarybos narys. 1922–1924 finansų, prekybos ir pramonės, 1924–1925 finansų ministras; prisidėjo prie lito įvedimo (1922 10). 1925 ministras pirmininkas, ėjo ir finansų ministro pareigas. Daugiau