Lituanistika

Aušra
Gineitytė
lietuvių baleto artistė, pedagogė. Daugiau
Aušra
Jurgutienė
lietuvių literatūrologė. Daugiau
Aušra
Kavoliūnienė
gydytoja kardiologė. Daugiau
Aušra Marija
Sluckaitė-Jurašienė
lietuvių rašytoja, literatūros kritikė, žurnalistė. Daugiau
Aušra
Motūzaitė-Pinkevičienė
lietuvių vargonininkė, pedagogė. Daugiau
Aušra
Navickienė
lietuvių komunikacijos ir informacijos tyrėja, knygotyrininkė. Daugiau
Aušra
Petroškienė
lietuvių dailininkė odininkė. Daugiau
Aušra
Požėlienė
lietuvių elektros inžinierė. Daugiau
Aušra
Stasiūnaitė
lietuvių dainininkė (mecosopranas), pedagogė. Daugiau
Aušra Teresė
Tuminaitė-Kučinskienė
lietuvių tekstilininkė. Sukūrė daug batikų, tarp jų – dovanas popiežiui Jonui Pauliui II, Švedijos karališkajai šeimai. Daugiau
Aušra
Žičkienė
lietuvių etnomuzikologė. Daugiau
Aušrelė
Miklušytė
Fridrikas, Žiukienė, lietuvių rankininkė. Daugiau
‘Aušriai BS’
ankstyvoji, ilgai deranti salotinio tipo pomidorų veislė, sukurta Lietuvoje. Daugiau