Lituanistika

Aušra
Petroškienė
lietuvių dailininkė odininkė. Daugiau
Aušra
Požėlienė
lietuvių elektros inžinierė. Daugiau
Aušra
Ražanskienė
lietuvių biotechnologė. Lietuvos mokslo premija (2003). Daugiau
Aušra
Stasiūnaitė
lietuvių dainininkė (mecosopranas), pedagogė. Daugiau
Aušra Teresė
Tuminaitė-Kučinskienė
lietuvių tekstilininkė. Sukūrė daug batikų, tarp jų – dovanas popiežiui Jonui Pauliui II, Švedijos karališkajai šeimai. Daugiau
Aušra
Žičkienė
lietuvių etnomuzikologė. Daugiau
Aušrelė
Miklušytė
Fridrikas, Žiukienė, lietuvių rankininkė. Daugiau
‘Aušriai BS’
ankstyvoji, ilgai deranti salotinio tipo pomidorų veislė, sukurta Lietuvoje. Daugiau
„Aušrinė“
moksleivių žurnalas, ėjęs 1910–1914 Vilniuje, 1917 Voroneže, 1919–1926 Marijampolėje, 1931–1933 Kaune. Socialdemokratinės pakraipos. Daugiau
Aušrinė
lietuvių mitologijoje – Aušros žvaigždės deivė. Daugiau
Aušrinė
Stundytė
lietuvių dainininkė (sopranas). Daugiau
aušrininkai
19 a. pabaigoje apie Aušros mėnraštį susitelkusi patriotinė lietuvių inteligentų grupuotė. Daugiau
aušrininkai
lietuvių moksleivių organizacija, veikusi 1910–1936. Daugiau
Aušros
vartai
Vilniaus gynybinės sienos dalis. Su Šv. Teresės bažnyčios Aušros Vartų koplyčia ir Švč. Mergelės Marijos paveikslu yra vienas reikšmingiausių Lietuvos religinių, istorinių ir kultūrinių paminklų. Daugiau
Aušros Vartų
kolegija
slapta lietuvių katalikų savišvietos draugija. Veikė 1948–1950 Vilniuje. Daugiau