Lituanistika

Aušros
vartai
Vilniaus gynybinės sienos dalis. Su Šv. Teresės bažnyčios Aušros Vartų koplyčia ir Švč. Mergelės Marijos paveikslu yra vienas reikšmingiausių Lietuvos religinių, istorinių ir kultūrinių paminklų. Daugiau
Aušros Vartų
kolegija
slapta lietuvių katalikų savišvietos draugija. Veikė 1948–1950 Vilniuje. Daugiau
Aušvydas
Belickas
Lietuvos katalikų kunigas, žurnalistas, redaktorius. Daugiau
autoramentas
bendrinis algininkų kariuomenės dalies organizacijos, aprangos, komandų, tradicijų, taktikos ir komplektavimo pavadinimas. Daugiau
Autorinktinė
Lietuvos karinis dalinys 1927–1940. Pradėta formuoti 1919 01 03 Daugiau
ava
motinos sesuo (teta), motinos brolio žmona (dėdienė). Daugiau
avarinio gelbėjimo
sistema
Lietuvos Respublikoje pradėta kurti 1994. Daugiau
aviacijos
grupė
Lietuvos Respublikoje 1936–1940 jungė lėktuvus pagal kovos užduotis ir paskirtį. Daugiau
„Aviacijos
pasaulis“
aviacijos profesionalų ir mėgėjų leidinys, 2002–2018 ėjęs Vilniuje. Daugiau
„Avietėlė“
lietuvių liaudies ratelis. Daugiau
Avikalnio
ragas
pusiasalis Kuršių nerijos rytiniame krante. Daugiau
Aviliai
II
kaimas Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, Imbrado seniūnijoje, Avilio ežero vakariniame krante. Daugiau
Avilys
ežeras Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje. Daugiau
avynas
motinos brolis (dėdė). Daugiau
„Avinėliai“
lietuvių liaudies žaidimas. Daugiau