Lituanistika

Albina
Simokaitytė
20–21 a. lietuvių teatro aktorė. Daugiau
Albina
Stanišauskaitė
chemikė organikė. Lietuvos mokslo premija (1997). Daugiau
Albinas
Bagdonas
neurofiziologas, psichologas. Daugiau
Albinas
Baranauskas
20–21a. lietuvių rašytojas. Nuo 1948 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
Albinas
Bernotas
20–21 a. lietuvių poetas, vertėjas. Poezijos pavasario laureatas (1984). Daugiau
Albinas
Briedis
20 a. lietuvių žurnalistas. 1930 įkūrė laikraštį Lietuvos studentas ir jį redagavo. Nuo 1933 laikraščio Tėvų žemė, nuo 1936 savaitraščio Verslas ir žurnalo Amatininkas redaktorius. Daugiau
Albinas
Čepas
Lietuvos ir SSRS karo veikėjas. Daugiau
Albinas
Daukša-Paškevičius
Lietuvos sovietinis veikėjas. 1945–1948 Respublikinės partinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas. Daugiau
Albinas
Drukteinis
lietuvių kalbininkas. Daugiau
Albinas
Dumbliauskas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau
Albinas
Elskus
20 a.–21 a. pradžios lietuvių išeivijos tapytojas, dailininkas vitražistas. Sukūrė vitražų, mozaikų Jungtinių Amerikos Valstijų bažnyčiose. Daugiau
Albinas
Gailius
statybinių medžiagų technologas. Daugiau
Albinas
Griška
20 a. lietuvių filosofas. Tyrinėjo gamtos mokslų filosofijos, Lietuvos filosofijos istoriją, ateizmą. Parašė veikalą Gamtos filosofija senajame Vilniaus universitete (1982). Daugiau