Lituanistika

Albertas
Vitkus
gydytojas histologas. Daugiau
Albertas
Zalatorius
20 a. lietuvių literatūrologas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1999). Daugiau
Albertas
Zvicevičius
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Vienas pogrindžio leidinio Perspektyvos įkūrėjų. Daugiau
Albertas
Žygas
gydytojas patologas. Paruošė preparatų Vilniaus universiteto Patologinės anatomijos muziejui. Daugiau
Albertas
Žilinskas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, ekonomistas, visuomenės veikėjas. Platino pogrindžio leidinius, bendradarbiavo su Maskvos disidentais. Daugiau
Alberto Šimėno vadovaujama
Vyriausybė 1991
1991 01 10–1991 01 13 dirbusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministras pirmininkas Albertas Šimėnas. Daugiau
Albina
Aniulienė
Indriūnaitė, lietuvių veterinarijos gydytoja. Daugiau
Albina
Auksoriūtė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
Albina
Katinienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių pedagogė, chorvedė. Daugiau
Albina
Makūnaitė
20 a. lietuvių grafikė. Daugiau
Albina
Osipavičiūtė
Albina Osipowich, 20 a. lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos Valstijų plaukikė. Daugiau
Albina
Pajarskaitė
Lietuvos katalikų vienuolė, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvė. Daugiau