Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Pranas
Domšaitis
20 a. lietuvių išeivijos tapytojas. Klaipėdoje veikia Prano Domšaičio galerija. Daugiau
Pranas
Dovalga
20 a. pirmos pusės žurnalistas, vertėjas. Rašė apie įvykius Čekoslovakijoje. Vertė iš čekų kalbos. Daugiau
Pranas
Dovydaitis
20 a. Lietuvos valstybės veikėjas, filosofas, pedagogas. Vasario 16 Akto signataras. Lietuvos Tarybos narys. Lietuvos ministras pirmininkas (1919). Apie 40 laikraščių ir žurnalų leidimo iniciatorius. Filosofijoje laikėsi neotomizmo. Daugiau
Pranas
Dragūnaitis
Lietuvos karo veikėjas. 1992–1994 Valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininko pavaduotojas ir štabo viršininkas. Daugiau
Pranas
Dzeventlauskas
vienas partizanų Kaišiadorių krašte vadų. A rinktinės 4 bataliono vadas. Daugiau
Pranas
Džiaukštas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių miškininkas. Daugiau
Pranas
Eidukevičius
19 a. pabaigos–20 a. pradžios lietuvių socialdemokratų ir komunistų veikėjas. Daugiau
Pranas
Eimutis
vienas pirmųjų per Nepriklausomybės karą (1919) žuvusių savanorių. Daugiau
Pranas
Enskaitis
20 a. lietuvių leidėjas, rašytojas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau gyveno į Kanadoje. Daugiau
Pranas
Gaida-Gaidamavičius
20–21 a. Lietuvos katalikų kunigas, žurnalistas. Nuo 1961 laikraščio Tėviškės žiburiai vyriausiasis redaktorius. Gedimino ordino Riterio kryžius (2002). Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didysis kryžius (2009). Daugiau
Pranas
Gailiūnas
20 a. lietuvių kalbininkas, pedagogas. Daugiau
Pranas
Gailius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių išeivijos tapytojas, grafikas. Gyveno Prancūzijoje. Daugiau
Pranas
Garšva
20 a. katalikų kunigas, lietuvių spaudos darbuotojas. Daugiau
Pranas
Gavėnas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, vienuolis salezietis. Daugiau
Pranas
Genys
20 a. pirmos pusės lietuvių muziejininkas, poetas. 1932 Telšiuose įsteigė Alkos muziejų, jam vadovavo. Sovietinės valdžios persekiotas, mirė Macikų lageryje. Daugiau