Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Pranas
Baltrušaitis
20–21 a. gydytojas chirurgas. Daugiau
Pranas
Berneckas
išeivijos lietuvių Kanados ir JAV sporto veikėjas. Daugiau
Pranas
Bieliauskas
20 a. lietuvių kunigas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, tautosakos rinkėjas. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti vienas steigėjų (1914). Daugiau
Pranas
Bieliauskas
lietuvių vertėjas, redaktorius. Verčia iš prancūzų, ispanų, italų kalbų. Šv. Jeronimo premijos (2005), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos (2020) laureatas. Daugiau
Pranas
Bizokas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1926). Daugiau
Pranas
Brazdžius
20 a. lietuvių keramikas. Daugiau
Pranas
Brazys
20 a. katalikų vyskupas, marijonas. Daugiau
Pranas
Briedis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Butigeidžio rinktinės vadas, Kęstučio apygardos štabo viršininkas. Daugiau
Pranas
Buckus
20 a. chemikas organikas. Daugiau
Pranas
Čarneckis
20 a. antirusiško judėjimo Lietuvoje dalyvis. Daugiau
Pranas
Čepėnas
20 a. lietuvių istorikas ir enciklopedininkas. Vienas Lietuvių enciklopedijos redaktorių ir autorių. Daugiau
Pranas
Dailidė
20 a. lietuvių visuomenės veikėjas, diplomatas, žurnalistas. Daugiau
Pranas
Dauknys
20 a. Australijos lietuvių visuomenės veikėjas, kunigas. Daugiau
Pranas
Daunys
20 a. lietuvių rašytojas, kompozitorius. Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos pradininkas. Daugiau
Pranas
Dielininkaitis
20 a. pirmos pusės lietuvių politikas, visuomenės veikėjas. Daugiau