Lituanistika

Algirdas
Latėnas
lietuvių aktorius, režisierius. Daugiau
Algirdas
Laucius
20 a. lietuvių keramikas. Daugiau
Algirdas
Lekavičius
botanikas floristas. Daugiau
Algirdas Leonas
Nasvytis
20 a. lietuvių ir Jungtinių Amerikos Valstijų inžinierius, sporto ir visuomenės veikėjas. Daugiau
Algirdas
Liutkevičius
maisto technologijos inžinierius. Daugiau
Algirdas
Ločeris
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių akordeonininkas. Daugiau
Algirdas
Lukoševičius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių agronomas. Lietuvos mokslo premija (1998). Daugiau
Algirdas
Makarevičius
20–21 a. lietuvių ekonomistas. 1968–1988 Kauno politechnikos instituto Inžinerinės ekonomikos fakulteto dekanas. Vienas pirmųjų po Antrojo pasaulinio karo tyrė Lietuvos ekonominių draugijų raidą, kaupė Kauno technologijos universiteto istorijos faktus. Daugiau
Algirdas
Martinaitis
lietuvių kompozitorius. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1989). Daugiau
Algirdas
Matukonis
20 a.–21 a. pradžios inžinierius technologas. Lietuvos mokslo premija (2001). Daugiau
Algirdas
Matulevičius
lietuvių istorikas, enciklopedininkas. Mažosios Lietuvos ir Prūsijos tyrinėtojas. Daugiau
Algirdas
Matulionis
20 a. lietuvių miškininkas. Organizavo Lietuvoje kompleksinį miškų ūkį, plėtė miškų želdinimą, tobulino medienos ruošą. 1947–1953 miškų ūkio, 1957–1978 miškų ūkio ir miško pramonės ministras. Daugiau
Algirdas
Matulis
fizikas. Lietuvos mokslo premija (2009). Daugiau
Algirdas Mykolas
Brazauskas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas, ketvirtasis Lietuvos Respublikos prezidentas (1993–1998). Kovo 11 Akto signataras. Daugiau
Algirdas
Mikutis
lietuvių lėlių teatro režisierius, juvelyras. Daugiau