Lituanistika

Almutė
Gražulienė
lietuvių šokėja, baletmeisterė, pedagogė. Daugiau
„Alna“
akcinė bendrovė Vilniuje, viena didžiausių Lietuvos informacinių technologijų bendrovių. Įkurta 1989. Daugiau
Alnis
ežeras Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje. Daugiau
Alodija
Dičiūtė-Trečiokienė
20 a. lietuvių dainininkė (mecosopranas). Daugiau
Aloyzas
Baronas
20 a. lietuvių rašytojas. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1966–1970 buvo Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas. Daugiau
Aloyzas
Dirsė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių inžinierius hidrotechnikas. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1991–2001). Daugiau
Aloyzas
Domeika
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dainininkas (lyrinis tenoras). Daugiau
Aloyzas
Girgždys
fizikas. Pirmasis Lietuvoje pradėjo tirti atmosferos aerozolius. Daugiau
Aloyzas
Grižas
lietuvių altininkas, pedagogas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1989). Daugiau
Aloyzas
Gudavičius
lietuvių kalbininkas. Daugiau
Aloyzas
Gudonis
maisto technologijos inžinierius. Daugiau
Aloyzas
Jančoras
lietuvių kino operatorius, režisierius. Daugiau
Aloyzas
Jurgutis
lietuvių dirigentas, kompozitorius. Daugiau
Aloyzas
Končius
20 a. lietuvių dirigentas, pianistas. Daugiau
Aloyzas
Kveinys
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių šachmatininkas. Didmeistris (1992). Daugiau