Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
17
18
19
1918 Lietuvos Valstybės Laikinosios
Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai
1918 11 02 Lietuvos Tarybos priimta pirmoji Laikinoji Konstitucija – Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. Panaikintos luomų privilegijos, paskelbta piliečių lygybė prieš įstatymus, nuosavybės neliečiamybė, žodžio, tikybos laisvė. 1919 04 04 priimta nauja Laikinosios Konstitucijos redakcija. Daugiau
1922 Lietuvos
Valstybės Konstitucija
Steigiamojo Seimo 1922 08 01 priimta pirmoji nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija. Joje Lietuva skelbiama demokratine respublika, įtvirtinta parlamentinė valstybės santvarka. Daugiau
1928 Lietuvos
Valstybės Konstitucija
oficialiai paskelbta ir įsigaliojo 1928 05 25. Konstitucijoje įtvirtinti autoritarinio valstybės valdymo pagrindai, valdžios sutelkimas Prezidento rankose. Daugiau
1938 Lietuvos
Konstitucija
Seimo 1938 02 11 priimta trečioji nuolatinė Lietuvos Konstitucija; įsigaliojo 1938 05 12. Daugiau
1941 birželio 22–28
sukilėlių sąjunga
Lietuvos visuomeninė organizacija, veikusi 1994–2013, kuri vienijo 1941 Birželio sukilimo dalyvius. Daugiau