Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Vaclovas
Bagdonavičius
20–21 a. lietuvių filosofas. 1992–2008 Kultūros, filosofijos ir meno instituto direktorius. Pagrindinės tyrimo sritys – Lietuvos filosofijos bei etninės minties istorija, etikos teorija, literatūros istorija, Mažosios Lietuvos kultūra. Daugiau
Vaclovas
Balčiūnas
20 a. lietuvių architektas. Daugiau
Vaclovas
Baravykas
20 a. lietuvių pedagogas, leksikografas. Parengė anglų–lietuvių kalbų žodynų. Daugiau
Vaclovas
Bielskis
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėjas. Lietuvių tautos tarybos, Rusijos lietuvių seimo Petrograde (1917) vienas pirmininkų. Kultūros švietimo draugijos, Lietuvos laisvamanių etinės kultūros draugijos veikėjas. Daugiau
Vaclovas
Biržiška
20 a. lietuvių visuomenės veikėjas, bibliografas, publicistas. Teisininkas. Enciklopedijų rengėjas. Daugiau
Vaclovas
Blėdis
20 a. lietuvių aktorius, teatro režisierius. Daugiau
Vaclovas
Bliznikas
20 a. lietuvių matematikas, pedagogas. Daugiau
Vaclovas
Burbulis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vyčio apygardos vado pavaduotojas ir Briedžio rinktinės vadas. Daugiau
Vaclovas
Chomskis
20 a. lietuvių geografas, limnologas. Veiklos sritis – ežerotyra. Pirmasis pateikė dinaminę ir terminę Lietuvos ežerų klasifikaciją. Daugiau
Vaclovas
Čepukonis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vaižganto rinktinės vadas. Daugiau
Vaclovas
Čižiūnas
20 a. lietuvių pedagogas, visuomenės veikėjas. Parengė vadovėlių pradinėms mokykloms. Daugiau
Vaclovas
Dargužas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios Šveicarijos lietuvių visuomenės veikėjas, veterinarijos gydytojas. Daugiau
Vaclovas
Daujotas-Labūnauskis
Venceslaus Labunowski, 16–17 a. Lietuvos literatas. Daugiau
Vaclovas
Daunoras
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dainininkas (bosas), pedagogas. Daugiau