Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Zigmas
Toliušis
20 a. Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, teisininkas. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vienas organizatorių. Daugiau
Zigmas
Vaišvila
Lietuvos politikas, visuomenės veikėjas. Kovo 11 Akto signataras. Fizikas. Daugiau
Zigmas
Venckus
20 a. lietuvių choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius. Daugiau
Zigmas
Vinickas
20 a. lietuvių agronomas fitopatologas. Daugiau
Zigmas
Virkšas
20 a. lietuvių kompozitorius, pedagogas. Daugiau
Zigmas
Zinkevičius
vienas žymiausių 20 a. Lietuvos kalbininkų, daugelio mokslo akademijų narys, 1996–1998 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Daugiau
Zigmas
Žemaitis
20 a. matematikas. Tobulino vidurinių mokyklų mokomąsias programas, rūpinosi Vilniaus krašto lietuvių kultūros problemomis, civilinės aviacijos plėtojimu Lietuvoje (1929–1940 Lietuvos aeroklubo pirmininkas). Daugiau
Zigmundas
Černiauskas
20–21 a. lietuvių cirko artistas. Daugiau
Zigmundas Vytautas
Satkevičius
gydytojas radiologas. Mokslinio darbo svarbiausia sritis – izotopų naudojimas ligoms diagnozuoti. Daugiau
Zigmunds
Skujiņš
Zigmundas Skujinis, latvių rašytojas. Daugiau
Zygmunt
Balicki
Zygmuntas Balickis, lenkų politikas, publicistas, sociologas. Vienas endekų vadovų ir ideologų. Daugiau
Zygmunt
Bauman
Zigmuntas Baumanas, 20–21 a. lenkų sociologas. Tyrė socialinių sistemų įsitvirtinimą ir kaitą, socialinę kontrolę ir vartotojiškumą, decivilizaciją, valdžios struktūrų ir kultūrų santykį, laisvės siekimą ir išlaikymą. Daugiau
Zygmunt
Berling
Zygmuntas Berlingas, Lenkijos karo veikėjas. 1943–1944 vadovavo SSRS suformuotai lenkų kariuomenei (Kosciuškos divizijai, I korpusui, I armijai). Daugiau
Zygmunt
Celichowski
Zygmuntas Celichovskis, 19 a. vidurio–20 a. pradžios lenkų istorikas, knygotyrininkas. Daugiau
Zygmunt
Gloger
Zygmuntas Gliogeris, 19–20 a. lenkų archeologas, etnografas ir kultūros istorikas. Daugiau