Žiniasklaida

7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Antanas
Kniūkšta
20 a. lietuvių knygų leidėjas. 1924 su A. Vireliūnu ir L. Indreika įsteigė Sakalo knygų leidimo bendrovę, 1925–40 ir 1943–44 buvo jos direktorius. Išleido lietuvių rašytojų ir verstinės literatūros daugiau kaip 600 knygų, vadovėlių. Daugiau
Antanas
Laukaitis
20 a. Australijos lietuvių žurnalistas, sporto veikėjas. Daugiau
Antanas
Macijauskas
19–20 a. lietuvių inžinierius, publicistas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Antanas
Milukas
20 a. katalikų kunigas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, knygų leidėjas. Išleido daugiau kaip 180 lietuviškų leidinių. Daugiau
Antanas
Olšauskas
19–20 a. JAV lietuvių leidėjas, bankininkas. 1900 Pasaulinėje parodoje Paryžiuje apdovanotas aukso medaliu už laikraščių ir knygų leidybą. Daugiau
Antanas
Petronis
20 a. lietuvių leidėjas. Daugiau
Antanas Pranas
Kneižys
20 a. JAV lietuvių spaudos darbuotojas. 1926–51 laikraščio Darbininkas redaktorius. Nuo 1934 Bostone vadovavo lietuvių radijo valandai. Daugiau
Antanas
Sabaliauskas
20 a. lietuvių spaudos darbuotojas, katalikų kunigas. 1927 Turine įkūrė ir redagavo žurnalą Saleziečių žinios. Venesueloje įkūrė ir redagavo žurnalą Tėvų kelias. 1954 JAV įkūrė saleziečių vienuolyną. Daugiau