Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Antanas
Petronis
20 a. lietuvių leidėjas. Daugiau
Antanas Pranas
Kneižys
20 a. JAV lietuvių spaudos darbuotojas. 1926–51 laikraščio Darbininkas redaktorius. Nuo 1934 Bostone vadovavo lietuvių radijo valandai. Daugiau
Antanas
Sabaliauskas
20 a. lietuvių spaudos darbuotojas, katalikų kunigas. 1927 Turine įkūrė ir redagavo žurnalą Saleziečių žinios. Venesueloje įkūrė ir redagavo žurnalą Tėvų kelias. 1954 JAV įkūrė saleziečių vienuolyną. Daugiau
Antanas
Skirius
20 a. lietuvių žurnalistas, leidėjas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1947–49 leido ir redagavo žurnalą Kalifornijos lietuvis, 1950–92 žurnalą Lietuvių dienos, nuo 1962 leido laikraštį Lietuviai Amerikos Vakaruose. Daugiau
Antanas
Stanevičius
lietuvių žurnalistas, fotomenininkas. 1986–2002 dienraščio Klaipėda redaktorius. Parašė poezijos, išleido fotoalbumų. Daugiau
Antanas
Viršulis
20 a. lietuvių žurnalistas, publicistas. 1986–1989 LKP CK narys. 1977–1984 žurnalo Švyturys, 1984–1990 žurnalo Komunistas vyriausiasis redaktorius. Daugiau
antraštinis
lapas
leidinio pradžios lapas, kuriame pateikiami leidiniui atpažinti svarbiausi duomenys: autorius, antraštė, leidėjas, paskirtis, leidimo vieta, metai ir kita. Daugiau