Autorius (-ė) Rimantas Jasas

Palenkė
Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinė sritis. Daugiau
Panemunės
pilis
17 a. pradžios–18 a. pilis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, prie Pilies kaimo, Nemuno dešiniajame krante, prie Kauno–Jurbarko plento. Daugiau
patrankininkai
amatininkai – patrankų gamintojai, taisytojai ir aptarnautojai. Daugiau
Malalo
kronika
Bizantijos kronikininko Jono Malalo parašyta Chronografija (Chronographia). Ja rėmėsi visi vėlesnieji (iki 12 a.) Bizantijos kronikininkai. Daugiau
Medininkai
14–15 a. žemaičių istorinė žemė. Daugiau
„Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių metraštis“
14 a. pabaigos–15 a. pirmos pusės istoriografinis kūrinys, seniausias iš Lietuvos metraščių. Jame aprašyta Lietuvos kunigaikščių Kęstučio ir Jogailos 1381–1382 kova dėl didžiojo kunigaikščio sosto ir Vytauto valdymas iki 1396. Daugiau
Henryk
Łowmiański
Henrykas Lovmianskis, 20 a. lenkų istorikas. Lenkijos mokslų akademijos narys. Tyrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, lenkų ir kitų slavų, prūsų, lietuvių tautinių grupių ir valstybių susidarymą. Daugiau
„Lietuvos ir Žemaičių
Didžiosios Kunigaikštystės kronika“
16 a. pradžios literatūrinis istoriografinis kūrinys. Daugiau
liustracijos
valstybinių dvarų ekonominės būklės tikrinimai. Daugiau
Lietuvos–Voluinės
sutartis
1219 taikos sutartis, sudaryta Voluinės Vladimire tarp Lietuvos, Deltuvos, Žemaitijos bei kitų lietuviškų žemių kunigaikščių pasiuntinių ir Haličo-Voluinės kunigaikštystės didžiojo kunigaikščio Romano Mstislavičiaus našlės Romanovos bei jos sūnų Danieliaus Haličiečio ir Vasilkos. Daugiau