Autorius (-ė) Rimantas Jasas

Liubartas
14 a. lietuvių kunigaikštis. Gediminaitis. Jauniausias Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino sūnus. Daugiau
Barta
prūsų žemė Priegliaus intako Alnos dešiniajame krante. Daugiau
bartai
prūsų gentis, gyvenusi Bartoje. Daugiau
barčiai
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstiečiai, už gautą iš didžiojo kunigaikščio žemę karo metu sudarę atskirus karinius dalinius ir statę tiltus bei kitus įrenginius kariuomenei. Daugiau
Aleksandras
Alšėniškis
15 a. antros pusės–16 a. pradžios vienas Alšėnų kunigaikščių. Daugiau
Jokūbas
Jasinskis
1794 sukilimo Lietuvoje vadas. Daugiau
Radvilos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Abiejų Tautų Respublikos, nuo 17 a. ir Prūsijos didikų giminė. Kunigaikščiai (1547). Daugiau
Jeronimas
Prahiškis
benediktinas, katalikybės skleidėjas. Nuo 1394 Lenkijos karaliaus Jogailos kunigas, Lietuvoje platino katalikybę. Jo pasakojimais paremtos italų diplomato Enejos Silvio Piccolomini raštų žinios apie Lietuvą ir senąjį lietuvių tikėjimą. Daugiau
Lietuva
senovinė lietuvių žemė, buvusi teritorijoje tarp Nemuno, Neries ir Merkio, 14 a. pabaigoje priklausiusi Trakų kunigaikštystei. Daugiau
Mindaugo
krikštas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo ir jo aplinkos katalikiškas krikštas 13 a. viduryje. Daugiau