Autorius (-ė) Rimantas Jasas

Herkus
Mantas
Didžiojo prūsų sukilimo (1260–1274) prieš kryžiuočius žymiausias vadas. Daugiau
Gardinas
miestas Baltarusijos vakaruose, netoli Lenkijos ir Lietuvos sienų, abipus Nemuno; srities centras. Daugiau
Lietuvos
metraščiai
14–16 a. literatūriniai istoriografiniai kūriniai, kuriuose dėstoma Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė istorija. Daugiau
Pilėnų
gynimas
1336 02 lietuvių gynimasis nuo Vokiečių ordino ir jo talkininkų Pilėnų pilyje. Daugiau
Rūdavos
mūšis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino kariuomenių mūšis, 1370 02 18 įvykęs netoli Rūdavos pilies sembų žemėje. Daugiau
Stanisław
Mokronowski
18 a. antros pusės Abiejų Tautų Respublikos karo, 1794 sukilimo veikėjas. Daugiau
mezliava
14–16 a. Lietuvos valsčių valstiečių duoklė. Daugiau
Dyvanas
Didžiojo prūsų sukilimo (1260–1274) vienas vadų. Daugiau
civilinės ir karinės
tvarkomosios komisijos
Abiejų Tautų Respublikos vietinės vykdomosios valdžios institucijos, veikusios 1789–1792 ir 1794. Daugiau
Butvydas
13 a. Lietuvos didysis kunigaikštis. Daugiau