Autorius (-ė) Rimantas Jasas

kryžiaus karai
Baltijos regione
12 a. vidurio–14 a. Vidurio ir Vakarų Europos katalikiškų šalių riterių, kitų visuomenės sluoksnių žmonių žygiai prieš Baltijos rytinio regiono tautas ir gentis. Daugiau
Livonijos
ordinas
Vokiečių ordino autonominė šaka ir teokratinė katalikų valstybė Livonijoje. Sudarytas 1237, kai 1236 Šiaulių mūšyje žemaičių sumušto Kalavijuočių ordino likučiai prisijungė prie Vokiečių ordino, perėmė buvusias Kalavijuočių ordino žemes ir pilis. Daugiau
Liublino
unija
1569 07 01 Liubline sudaryta sutartis (karaliaus patvirtinta 07 04), kuria Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė susijungė su Lenkijos karalyste į federacinę valstybę – Abiejų Tautų Respubliką. Daugiau
Palionių
mūšis
Polianų mūšis, vienas didesnių 1794 sukilimo mūšių, vykęs 05 07 Palionyse (dabar Baltarusijos Ašmenos rj.). Daugiau
Lietuvos tautinė
aukščiausioji taryba
1794 sukilimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vyriausybė, sudaryta 1794 04 24 Vilniuje. Daugiau
1794
sukilimas
Abiejų Tautų Respublikos tautų sukilimas. Buvo nukreiptas prieš Targowicos konfederacijos ir Gardino seimo įvestą režimą, Respublikos II padalijimą. 1794 03 12 sukilimas prasidėjo Lenkijoje, 04 22–23 – Vilniuje. Daugiau
Valkavisko
divizija
1794 sukilimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje karinis junginys. Daugiau
Michał
Wielhorski
Michalas Velhorskis, 18 a. antros pusės Abiejų Tautų Respublikos karo veikėjas. Generolas leitenantas (1794). 1794 viduryje Lietuvos sukilėlių karo vadas. Daugiau
Viestartas
13 a. Vakarų Žiemgalos kunigaikštis. Daugiau
Žemaičių
divizija
1794 sukilimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sukilėlių junginys. Daugiau