Autorius (-ė) Rimantas Jasas

lenkų kronikos
ir analai
12–16 a. istoriniai šaltiniai. Daugiau
Paulavos
respublika
1769–1795 valstiečių savivaldos bendruomenė. Daugiau
Simonas
Kosakovskis
18 antros pusės LDK politinis, karo veikėjas. Targowicos konfederacijos vienas kūrėjų (1792), LDK didysis etmonas 1793–1794). Daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
centro deputacija
1794 sukilimo Lietuvoje vadovaujamoji institucija. Daugiau
Makros
misija
Vengrijos bajoro Benedikto Makros diplomatinė veikla 1413, kurios tikslas – išspręsti po Torunės taikos (1411) kilusį Vokiečių ordino ginčą su Lenkija dėl Mazovijos (Mozūrijos) ir su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste dėl Žemaitijos sienų. Daugiau
Jonas
Kęsgaila
15 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas. Daugiau
Mykolas
Kęsgaila
15 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas. Daugiau
Mykolas Valimantaitis
Kęsgaila
15 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas. Daugiau
Stanislovas
Kęsgaila
15 a. pabaigos–16 a. pirmos pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas. Daugiau
Kęsgailos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė, kilusi iš Deltuvos žemės. Daugiau