Autorius (-ė) Rimantas Jasas

Tomasz
Wawrzecki
Tomas Vavžeckis, 18 a. pabaigos Abiejų Tautų Respublikos politinis ir karo veikėjas. Gegužės trečiosios konstitucijos vienas rengėjų. 1794 sukilimo vienas vadų. Daugiau
Vilniaus
divizija
1794 sukilimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sukilėlių didžiausias ir svarbiausias junginys. Daugiau
Vilniaus
gynimas
Vilniaus miesto gynimas nuo Rusijos imperijos kariuomenės puolimo per 1794 sukilimą. Daugiau
Vygando Marburgiečio
kronika
Vokiečių ordino karo žygių į Lietuvą 1293–1394 laikotarpio istorija. Daugiau
Vilniaus nacionalinė
gvardija
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sukilėlių dalis, veikusi per 1794 sukilimą. Daugiau
tvarkomosios
komisijos
Rusijos imperijos karinės administracijos institucijos, 1794 pabaigoje–1795 04–05 veikusios buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės apskrityse, prijungtose prie Rusijos imperijos. Daugiau
Ulrich von
Jungingen
14 a. antros pusės–15 a. pradžios Vokiečių ordino valstybės ir karo veikėjas. Daugiau
varmiai
prūsų gentis, gyvenusi Varmėje. Daugiau
tvarkomosios
komisijos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos vietinės vykdomosios valdžios institucijos, veikusios apskrityse per 1794 sukilimą sukilėlių kontroliuojamoje teritorijoje. Daugiau
Antanas
Vaitkevičius
18 a. antros pusės Abiejų Tautų Respublikos karo veikėjas. 1794 sukilimo vienas vadų Žemaitijoje. Daugiau