Autorius (-ė) Rimantas Jasas

Simonas
Gineitis
18 a. pabaigos Lietuvos valstiečių bruzdėjimų ir 1794 sukilimo dalyvis. Daugiau
Juozapas
Fergis
18 a. Lietuvos visuomenės veikėjas. Advokatas. 1794 sukilimo veikėjas. Daugiau
Nadruva
baltų istorinė žemė Priegliaus upyne. Daugiau
Jurgis Pranas
Grabovskis
1794 sukilimo vienas vadų. Daugiau
Biahoml
Biahomlis, Begomlis, miesto tipo gyvenvietė Baltarusijoje, Vitebsko srityje, Vitebsko–Minsko plento ir Maladečinos–Polocko geležinkelio. Daugiau
ilgės
16–17 a. Lietuvos valstiečių kasmetinė duoklė natūra ar pinigais žemvaldžiui arba jo tarnams. Daugiau
lietuvių kilmės
teorijos
platesni etnogeneziniai svarstymai apie lietuvius prasidėjo 15 amžiuje. Daugiau
Nalšia
lietuvių istorinė žemė. Manoma, buvo Aukštaitijoje. Daugiau
Romualdas
Giedraitis
1794 sukilimo veikėjas, sukilimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vienas organizatorių. Daugiau
Nameisis
13 a. 8–9 dešimtmečio žiemgalių kunigaikštis. Daugiau