Autorius (-ė) Romualdas Bakutis

„Brexit“
Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos procesas. Pradžia – 2016 06 referendumas. 2017 03 inicijuotas Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnis, reglamentuojantis išstojimo procesą. 2018 11 25 Europos Sąjungos vadovai pritarė Didžiosios Britanijos išstojimo sutarčiai ir politinei deklaracijai. Daugiau
Egipto
istorija
Egiptas – vienas žmonijos civilizacijos židinių. 7 a. jį užėmė arabai. Nuo 16 a. tapo Osmanų imperijos provincija. 1882 Didžiosios Britanijos kariuomenė okupavo šalį, 1914 paskelbė Egiptą savo protektoratu. 1922 britai pripažino Egiptą nepriklausomu, bet pasiliko teisę kontroliuoti Sueco kanalą. Daugiau
Indijos
istorija
Iki 19 a. Indijos kaip politinio vieneto nebuvo, jos teritorija priklausė įvairioms valstybėms. Nuo 19 a. vidurio Didžiosios Britanijos kolonija. Nuo 1947 nepriklausoma valstybė. Daugiau
Indonezijos
istorija
Indonezijos salos gyvenamos nuo seniausių laikų – čia gyveno dar pitekantropai. 4–5 a. pradėjo kurtis valstybės. 16 a. į salyną pradėjo skverbtis europiečiai. 17 a.–20 a. pradžioje visa Indonezija tapo Olandijos kolonija. 1945 08 17 paskelbta Indonezijos nepriklausomybė. Daugiau
Irako
istorija
Dabartinio Irako teritorija (Mesopotamija) buvo vienas seniausių pasaulio civilizacijos židinių. 7 a. kraštą užkariavo arabai, 15 a. – Osmanai. 18 a. pabaigoje čia pradėjo skverbtis europiečiai. 1920 Didžioji Britanija gavo mandatą valdyti Iraką. 1930 Irakas tapo nepriklausomu. Daugiau
Irano
istorija
Persų gentys minimos 9 a. pr. Kr. šaltiniuose. 6–5 a. susikūrė Achaimenidų imperija. 3–7 a. valdė Sasanidai, 7 a. nukariavo arabai. 16 a. susikūrė Sefevidų valstybė. 18–19 a. stiprėjo Vakarų valstybių įtaka. 20 a. šalis per trumpą laiką sumoderninta. Nuo 1979 Iraną valdo islamo fundamentalistai. Daugiau
Ispanijos
istorija
1479 paskelbta asmeninė Kastilijos ir Aragono unija laikoma Ispanijos valstybės pradžia. 16 a. Ispanija išgyveno didžiausios galybės laikus, vėliau jos įtaka ėmė mažėti. 1876 konstitucija įtvirtino konstitucinę monarchiją. 1931 paskelbta respublika. Po pilietinio karo 1939–1975 valdė diktatorius F. Franco. Daugiau
Italijos
istorija
Italija sudarė pagrindinę senovės Romos imperijos dalį. Viduriniais amžiais Šiaurės ir Centrinėje Italijoje klestėjo miestai respublikos; centrinė dalis priklausė Popiežiaus sričiai, pietuose susikūrė Sicilijos karalystė. 14 a. Italijoje gimė Renesansas. 19 a. antroje pusėje Italija buvo suvienyta. 1946 06 02 paskelbta respublika. Daugiau
Izraelio
istorija
70 po Kr. Romai užėmus Jeruzalę žydai pasklido po pasaulio kraštus. 19 a. pasiūlyta atkurti žydų valstybę Palestinoje. 1947 11 29 Jungtinės Tautos pritarė Palestinos padalijimui į arabų ir žydų valstybes. 1948 05 14 įkurta Izraelio valstybė. Opiausia jos problema – santykiai su palestiniečiais ir arabų valstybėmis. Daugiau
Japonijos
istorija
4 a. viduryje didesnę šalies dalį kontroliavo Jamato karalystė. 8 a. paplito dabartinis šalies pavadinimas – Nippon, reiškiantis šalį prie Saulės. 1192–1867 šalyje vyravo karinė valdymo sistema šiogunatas – valdė galingiausių didikų dinastijos. 20 a. pradžioje Japonija tapo pirmąja Rytų valstybe, įgijusia kolonijų ir modernios didžiosios valstybės statusą. Daugiau