Autorius (-ė) Jonas Vilimas

Komunija
paskutinė kintamoji mišių giesmė, giedama dalijant Komuniją. Daugiau
Kyrie
pirmoji nekintamoji mišių (ordinarium missae) dalis. Daugiau
kontakionas
viena iš dviejų (greta kanono) didžiųjų bizantiškojo giedojimo poetinių formų ir viena svarbiausių bizantiškųjų bažnytinių giesmių, giedamų per Liturgines valandas. Daugiau
kanonas
viena iš dviejų (greta kontakiono) didžiųjų bizantiškojo giedojimo poetinių formų ir viena svarbiausių bizantiškųjų bažnytinių giesmių. Daugiau
introitas
pirmoji kintamoji mišių giesmė. Daugiau
himnodija
krikščioniškųjų himnų giedojimas ir kūryba. Daugiau
himnologija
mokslas apie himnodiją. Tiria įvairių epochų ir tradicijų krikščioniškųjų himnų istoriją, jų menines ypatybes, šios muzikos teologonės bei liturginės reikšmės bendresnius klausimus. Daugiau
gradualas
katalikų liturginis giesmynas, kuriame surašytos choralinės mišių giesmės. Daugiau
Gloria
vienas seniausių krikščioniškųjų nebiblinių himnų Gloria in excelsis Deo. Daugiau
gališkasis
choralas
vienbalsis lotyniškasis liturginis giedojimas, gyvavęs Galijoje (dabar Prancūzija) 5–8 amžiuje. Daugiau