Autorius (-ė) Jonas Vilimas

kyrialas
katalikų liturginis giesmynas su mišių choralinėmis nekintamosiomis giesmėmis ir liturginio rečitatyvo melodinėmis formulėmis. Daugiau
Kyrie
pirmoji nekintamoji mišių (ordinarium missae) dalis. Daugiau
Komunija
paskutinė kintamoji mišių giesmė, giedama dalijant Komuniją. Daugiau
kontakionas
viena iš dviejų (greta kanono) didžiųjų bizantiškojo giedojimo poetinių formų ir viena svarbiausių bizantiškųjų bažnytinių giesmių, giedamų per Liturgines valandas. Daugiau
Meyer
Kupferman
Mejeris Kupfermanas, 20 a. antros pusės–21 a. pradžios JAV kompozitorius, klarnetininkas. Daugiau
lamentacija
giesmė pagal Senojo Testamento Jeremijo raudas. Daugiau
lamento
gedulingo pobūdžio vokalinis, instrumentinis arba vokalinis instrumentinis kūrinys. Daugiau
Lietuvos bažnytinė
muzika
Lietuvoje, spėjama, krikščioniškos bažnytinės giesmės anksčiausiai galėjo skambėti 11 a. pradžioje. Daugiau
litanija
krikščionių maldos forma, sudaryta iš kreipinių į Dievą, šventuosius ir nuolat kartojamo bendruomenės atsako; bažnytinės muzikos žanras. Daugiau
liturginė
drama
viduramžių lotyniška religinė drama. Daugiau