Autorius (-ė) Jonas Vilimas

Benedictus
keturių biblinių giesmių (Dovydo, Azarijo, Trijų vaikų, Zacharijo) pradžia (pagal lotynišką vertimą). Daugiau
Biblija
muzikoje
Biblija – bene svarbiausias bažnytinės muzikos įkvėpimo ir giesmių tekstų šaltinis. Biblijos citatomis pagrįsta dauguma krikščioniškųjų liturginių giedojimų tekstų. Daugiau
Bizantijos
muzika
Bizantijos muzikos ištakos glūdi Bizantijos imperijoje gyvenusių ar su ja susijusių tautų (persų, koptų, armėnų, sirų, žydų, graikų, romėnų, slavų ir kitų) muzikos tradicijose. Bažnytinės muzikos ištakos siekia pirmuosius krikščionybės amžius. Labai svarbią vietą užima himnai. Daugiau
cantus
planus
nemenzūrinis bažnytinis giedojimas. Daugiau
cecilianizmas
19 a. sąjūdis, siekęs atnaujinti ir išgryninti katalikų bažnytinę muziką, kad ji būtų kuo tinkamesnė liturgijai. Daugiau
Šv. Cecilijos
draugijos
Katalikų Bažnyčios muzikos draugijos. Daugiau
chazai
armėnų viduramžių liturginio giedojimo notacijos ženklai. Daugiau
choralas
choralo melodija pagrįsta akordinės faktūros bažnytinio choro giesmė ar atskiras didesnio kūrinio numeris. Daugiau
choralinė
fantazija
choralo išdaila vargonams, pagrįsta protestantiškojo choralo melodija. Daugiau
choralinis
preliudas
nedidelė choralo išdaila vargonams, pagrįsta protestantiškojo himno melodija. Daugiau