Autorius (-ė) Jonas Vilimas

Rytų Bažnyčių
muzika
Rytų Krikščionių Bažnyčių muzikinės tradicijos. Daugiau
Requiem
gedulinės Mišios arba Mišios už mirusiuosius. Daugiau
responsorijus
giesmė, susiklosčiusi iš responsorinės psalmodijos, giedama per Liturgines valandas po Skaitinių. Daugiau
religinė
muzika
muzika, susijusi su religinėmis apeigomis ir sukurta religine intencija. Daugiau
psalmė
Biblijos literatūros žanras; judėjų ir krikščionių religinė giesmė. Daugiau
Psalmynas
liturginė knyga, kurioje visos biblinės psalmės ir kai kurios kitos biblinės giesmės kartu su priegiesmiais ir trumpaisiais skaitiniais sugrupuotos tam tikra tvarka, pagal Liturginių valandų dienos ir savaitės ciklus. Daugiau
psalmodija
psalmių giedojimas. Daugiau
pasija
muzikos žanras; šio žanro vokalinis arba vokalinis instrumentinis kūrinys. Daugiau
ofertorijus
katalikų Mišių responsorinio tipo aukojimo giesmė, giedama Aukos liturgijos pradžioje, prieš duonos ir vyno konsekraciją. Daugiau
Miserere
51 (pagal Vulgatą 50), 56 (55) ir 57 (56) psalmės pradžia. Daugiau