Autorius (-ė) Jonas Vilimas

choralo
išdaila
daugiabalsis (paprastai nedidelės apimties) kūrinys, pagrįstas bažnytinės giesmės – choralo – melodija. Daugiau
Credo
trečioji nekintamoji mišių dalis, giedama po Evangelijos skaitinio ir pamokslo. Daugiau
gališkasis
choralas
vienbalsis lotyniškasis liturginis giedojimas, gyvavęs Galijoje (dabar Prancūzija) 5–8 amžiuje. Daugiau
Gloria
vienas seniausių krikščioniškųjų nebiblinių himnų Gloria in excelsis Deo. Daugiau
gradualas
katalikų liturginis giesmynas, kuriame surašytos choralinės mišių giesmės. Daugiau
grigališkasis
choralas
Katalikų Bažnyčios vienbalsis lotyniškas liturginis giedojimas. Daugiau
himnodija
krikščioniškųjų himnų giedojimas ir kūryba. Daugiau
himnologija
mokslas apie himnodiją. Tiria įvairių epochų ir tradicijų krikščioniškųjų himnų istoriją, jų menines ypatybes, šios muzikos teologonės bei liturginės reikšmės bendresnius klausimus. Daugiau
introitas
pirmoji kintamoji mišių giesmė. Daugiau
kanonas
viena iš dviejų (greta kontakiono) didžiųjų bizantiškojo giedojimo poetinių formų ir viena svarbiausių bizantiškųjų bažnytinių giesmių. Daugiau