Autorius (-ė) Jonas Vilimas

Biblija
muzikoje
Biblija – bene svarbiausias bažnytinės muzikos įkvėpimo ir giesmių tekstų šaltinis. Biblijos citatomis pagrįsta dauguma krikščioniškųjų liturginių giedojimų tekstų. Daugiau
muzika Marijos
garbei
Palaimintajai Mergelei Marijai sukurtas gausus muzikos repertuaras, skiriamos kelios šventės per metus su savitais Liturginių valandų ir mišių giedojimais. Daugiau
vilanela
16 a.–17 a. pradžios italų daina. Daugiau
mosarabiškasis
choralas
lotyniškasis liturginis giedojimas, susiklostęs ir gyvavęs Ispanijoje. Daugiau
Stabat
Mater
vėlyvųjų viduramžių sekvencija, kurios teksto autoriumi laikomas pranciškonų vienuolis Jacopone da Todi. Daugiau
Meyer
Kupferman
Mejeris Kupfermanas, 20 a. antros pusės–21 a. pradžios JAV kompozitorius, klarnetininkas. Daugiau
Lietuvos bažnytinė
muzika
Lietuvoje, spėjama, krikščioniškos bažnytinės giesmės anksčiausiai galėjo skambėti 11 a. pradžioje. Daugiau
protestantiškasis
choralas
plačiąja prasme – protestantų, siauresne ir tikslesne prasme – tik liuteronų bažnytinis giedojimas. Daugiau
grigališkasis
choralas
Katalikų Bažnyčios vienbalsis lotyniškas liturginis giedojimas. Daugiau
Bizantijos
muzika
Bizantijos muzikos ištakos glūdi Bizantijos imperijoje gyvenusių ar su ja susijusių tautų (persų, koptų, armėnų, sirų, žydų, graikų, romėnų, slavų ir kitų) muzikos tradicijose. Bažnytinės muzikos ištakos siekia pirmuosius krikščionybės amžius. Labai svarbią vietą užima himnai. Daugiau