Autorius (-ė) Jonas Vilimas

Agnus
Dei
penktoji nekintamoji mišių dalis, giedama tarp duonos laužymo ir komunijos, po ramybės palinkėjimo. Daugiau
akatistas
stačiatikių malda, šlovinanti Dievo Motiną, Jėzų Kristų ir šventuosius. Daugiau
aklamacija
pritarimo, pagarbos, džiaugsmo šūksniai ar posakiai. Daugiau
aleliuja
džiaugsmingas Dievo garbinimo šūksnis. Daugiau
aleliuja
trečioji kintamoji mišių dalis. Daugiau
ambraziejiškasis
choralas
vienbalsio liturginio giedojimo rūšis. Daugiau
amen
liturginė formulė. Daugiau
antifonalas
katalikų liturginis giesmynas su visomis liturginių valandų giesmėmis. Daugiau
Ave
Maria
muzikos kūrinys, kurio tekstas sudarytas iš Biblijos citatų ir 15 amžiuje pridėto maldos kreipinio. Daugiau
bažnytinė
muzika
krikščioniškųjų konfesijų religinė muzika, atliekama bažnyčiose per liturgines apeigas. Daugiau