Autorius (-ė) Jonas Vilimas

choralas
choralo melodija pagrįsta akordinės faktūros bažnytinio choro giesmė ar atskiras didesnio kūrinio numeris. Daugiau
Credo
trečioji nekintamoji mišių dalis, giedama po Evangelijos skaitinio ir pamokslo. Daugiau
chazai
armėnų viduramžių liturginio giedojimo notacijos ženklai. Daugiau
choralinė
fantazija
choralo išdaila vargonams, pagrįsta protestantiškojo choralo melodija. Daugiau
choralinis
preliudas
nedidelė choralo išdaila vargonams, pagrįsta protestantiškojo himno melodija. Daugiau
choralo
išdaila
daugiabalsis (paprastai nedidelės apimties) kūrinys, pagrįstas bažnytinės giesmės – choralo – melodija. Daugiau
cantus
planus
nemenzūrinis bažnytinis giedojimas. Daugiau
cecilianizmas
19 a. sąjūdis, siekęs atnaujinti ir išgryninti katalikų bažnytinę muziką, kad ji būtų kuo tinkamesnė liturgijai. Daugiau
Šv. Cecilijos
draugijos
Katalikų Bažnyčios muzikos draugijos. Daugiau
Benedictus
keturių biblinių giesmių (Dovydo, Azarijo, Trijų vaikų, Zacharijo) pradžia (pagal lotynišką vertimą). Daugiau