Autorius (-ė) Vita Gaigalaitė

epitafija
lyrinis filosofinis, aforistinis, paprastai eiliuotas kūrinys, skirtas mirusiam asmeniui ar pražuvusiam dalykui. Daugiau
„Gazeta Literacka
Wilenska“
mokslo populiarinamasis ir literatūros kritikos savaitraštis, ėjęs 1806 Vilniuje lenkų kalba. Leido ir redagavo G. E. Groddeckas. Daugiau
Antanas
Klementas
18–19 a. lietuvių poetas. Vienas pirmųjų vadinamojo žemaičių sąjūdžio poetų. Daugiau
Jozef Ignacy
Kraszewski
Juzefas Ignacas Kraševskis, 19 a. vienas produktyviausių lenkų rašytojų. Poetas, istorikas, leidėjas. Vilniaus universitete studijavo literatūrą ir istoriją. Parašė ir lietuviškos tematikos kūrinių. Daugiau
Vincas
Kudirka
19 a. lietuvių rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, muzikas, visuomenės veikėjas. Varpo leidėjas, Lietuvos himno autorius. Daugiau
Jonas
Mačys-Kėkštas
19–20 a. pradžios lietuvių poetas, publicistas. 1900 emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Bendradarbiavo žurnale Aušra. Daugiau
Liudmila
Malinauskaitė-Šliūpienė
19–20 a. lietuvių rašytoja. Daugiau
Dionizas
Poška
18–19 a. lietuvių poetas, istorikas, leksikografas. Tūkstantmečio ąžuolo, vadinamo Baubliu, kamiene 1812 įrengė pirmąjį Lietuvoje senienų muziejų. Daugiau
Motiejus
Požėra
18–19 a. lietuvių poetas. Daugiau