Lietuvos Konstitucijos

1
L
1918 Lietuvos Valstybės Laikinosios
Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai
1918 11 02 Lietuvos Tarybos priimta pirmoji Laikinoji Konstitucija – Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. Panaikintos luomų privilegijos, paskelbta piliečių lygybė prieš įstatymus, nuosavybės neliečiamybė, žodžio, tikybos laisvė. 1919 04 04 priimta nauja Laikinosios Konstitucijos redakcija. Daugiau
1920 Laikinoji Lietuvos
Valstybės Konstitucija
Steigiamojo Seimo 1920 06 02 priimta antroji Laikinoji Konstitucija. Lietuva paskelbta demokratine respublika, suverenių galių įgyvendinimas pavestas Steigiamajam Seimui, vykdomoji valdžia – Prezidentui, renkamam Steigiamojo Seimo, ir Ministrų Kabinetui. Daugiau
1922 Lietuvos
Valstybės Konstitucija
Steigiamojo Seimo 1922 08 01 priimta pirmoji nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija. Joje Lietuva skelbiama demokratine respublika, įtvirtinta parlamentinė valstybės santvarka. Daugiau
1928 Lietuvos
Valstybės Konstitucija
oficialiai paskelbta ir įsigaliojo 1928 05 25. Konstitucijoje įtvirtinti autoritarinio valstybės valdymo pagrindai, valdžios sutelkimas Prezidento rankose. Daugiau
1938 Lietuvos
Konstitucija
Seimo 1938 02 11 priimta trečioji nuolatinė Lietuvos Konstitucija; įsigaliojo 1938 05 12. Daugiau
Lietuvos
konstitucijos
Lietuvos valstybingumo rašytiniai šaltiniai. 1920 06 02 buvo priimta antroji Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. Šioje Konstitucijoje pirmą kartą deklaruota parlamentinė santvarka. Daugiau
Lietuvos Respublikos
Konstitucija
Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 10 25 referendumu, įsigaliojo 1992 11 02. Konstitucijos viena sudedamųjų dalių – Konstitucinis įstatymas Dėl Lietuvos valstybės – priimtas 1991 02 11. Daugiau