Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Zita
Inčirauskienė
lietuvių dizainerė, tekstilininkė. Daugiau
Zita
Kelmickaitė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių etnomuzikologė, pedagogė. Daugiau
Zita
Kėvalaitytė
20–21 a. teatro aktorė, režisierė. Daugiau
Zita
Kreivytė
lietuvių dailininkė odininkė. Daugiau
Zita
Marienė
lietuvių vertėja. Verčia iš anglų, danų, lenkų, rusų kalbų. Metų vertėjo krėslo laureatė (2016). Daugiau
Zita
Mažeikaitė
lietuvių poetė, vertėja. Poezijos pavasario laureatė (2010). Daugiau
Zita
Medišauskienė
lietuvių istorikė. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: Rusijos imperijos cenzūros politika Lietuvoje 19 a. pirmoje pusėje, 19 a. vidurio Lietuvos visuomenės tradicinė pasaulėžiūra. Daugiau
Zita
Šličytė
lietuvių teisininkė, politikos ir visuomenės veikėja. Daugiau
Zita
Šliogerienė
lietuvių restauratorė. Daugiau
Zita
Tamašauskienė
lietuvių ekonomistė. 1982–1987 dėstė ir nuo 1991 dėsto Šiaulių universitete (iki 1997 Šiaulių pedagoginis institutas), 1997–2018 Ekonomikos katedros vedėja; profesorė (2010). Daugiau
Zita
Vanagaitė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvė. Daugiau
Zita
Žemaitytė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dailėtyrininkė. Lietuvos nacionalinės premijos laureatė (1990). Daugiau
zitietės
Lietuvių katalikių tarnaičių šv. Zitos draugija, katalikių tarnaičių ir darbininkių profesinė draugija, veikusi 1906–1940. Daugiau
Zizanijai
Lietuvos Stačiatikių Bažyčios veikėjai, broliai – Laurentijus ir Steponas. Daugiau
zlotas
16–17 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 16–19 a. Lenkijos piniginis ir skaičiuotinis vienetas. Daugiau