Lituanistika

Ažvintis
ežeras Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje. Daugiau