Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Kaišiadorys
miestas Lietuvoje, 35 km į rytus nuo Kauno; rajono savivaldybės, vyskupijos centras. Daugiau
Kaišiadorių
apskritis
administracinis teritorinis vienetas, 1915–1919 ir 1946–1950 buvęs tarp Vilniaus ir Kauno. Daugiau
Kaišiadorių rajono
savivaldybė
yra Lietuvos vidurinėje dalyje, Kauno apskrityje, tarp Kauno marių, Nemuno ir Neries. Daugiau
Kaišiadorių
vyskupija
Lietuvos Katalikų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas. Priklauso Vilniaus metropolijai. Daugiau
Kajetonas
Aleknavičius
19 a. lietuvių poetas, švietėjas. Eiliuoto feljetono pradininkas lietuvių literatūroje, vienas pirmųjų kūręs eilėraščius vaikams. Daugiau
Kajetonas
Jurėnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių architektas. Daugiau
Kajetonas
Krasovskis
19 a. pirmos pusės Lietuvos fizikas, agronomas. Daugiau
Kajetonas Rokas
Nezabitauskis‑Zabitis
19 a. Lietuvos bibliografas, literatūros istorikas. 1824 išleido lietuvių kultūrai svarbų veikalą – pirmąjį naujos mokomosios krypties (iškeltas vaizdingumo principas, taikomi garsinio skaitymo metodo elementai) gausiai iliustruotą elementorių Naujas mokslas skaytima diel mažū vaykū Žemaycziu yr Lietuvos. Daugiau
Kajetonas
Sklėrius
19 a. pabaigos–20 a. lietuvių tapytojas, skulptorius. Vienas žymiausių Lietuvos akvarelininkų. Daugiau
kaklo
bausmė
senovės prūsų ir lietuvių paprotinės teisės terminas. Iš pradžių reiškė mirties bausmę apskritai arba mirties bausmę pakariant, 16 a. – įsiskolinusio žmogaus laikiną perdavimą kreditoriui. Daugiau
kalavijininkas
15–18 a. Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro garbės pareigybė. Daugiau
„Kalba
Vilnius“
Lietuvos radijo ir televizijos savaitraštis, ėjęs 1956–1999 Vilniuje. Daugiau
kalbos
kultūra
taisyklinga bendrinės kalbos vartosena, atitinkanti nustatytas ir visuotinai pripažįstamas bendrinės kalbos normas. Daugiau
kalbos
kultūra
savarankiška kalbos mokslo atšaka. Daugiau