Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Knyginis lietuviškos
rašliavos bankas
bendrovė nelegaliai populiariai katalikiškai spaudai leisti ir platinti, veikusi 1887–1889. Daugiau
knygnešiai
spaudos gabentojai iš užsienio ir jos platintojai per 1864–1904 lietuvių spaudos draudimą. Daugiau
„Knygnešys“
reklaminis informacinis mėnesinis žurnalas, ėjęs 1993–2000 Vilniuje. Daugiau
knygnešių
organizacijos
slaptos knygnešių draugijos per 1864–1904 lietuvių spaudos draudimą. Daugiau
„Knygos“
bibliografijos ir kritikos žurnalas, ėjęs 1922–1926 Kaune. Daugiau
knygotyra
humanitarinių mokslų tarpdalykinė šaka, kompleksiškai tirianti knygą ir knygininkystę (knygų leidybą, gamybą ir platinimą) kaip objektyviai egzistuojančios tikrovės reiškinį, jo raidos dėsningumus, raiškos būdus ir šiuolaikines gyvavimo formas. Daugiau
„Knygotyra“
Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų srities tęstinis mokslo darbų leidinys. Leidžiamas nuo 1961. Skelbiama knygų leidybos, spaudotyros, bibliografijos, bibliotekininkystės, bibliofilijos, skaitybos, knygos meno, raštijos istorijos, epigrafikos, rankraštinio ir spaudos paveldo, kitos studijos. Daugiau
knygotyros mokslas
Lietuvoje
Lietuvoje knygotyros pradininkai 19 a. pradžioje buvo Vilniaus universiteto mokslininkai ir jo ugdytiniai – J. Lelewelis, A. W. Bohatkiewiczius, J. K. Plateris. Daugiau
knygų leidyba
Lietuvoje 1795–1904
lietuvių spaudos draudimas lotynišku šriftu 1864–1904 sustabdė lietuviškų knygų leidybos raidą Didžiojoje Lietuvoje. Lietuviškų knygų leidybą valdžia organizavo rusišku raidynu – graždanka. 1900 Didžiojoje Lietuvoje veikė 60 spaustuvių, iš jų 33 Vilniuje. Daugiau
knygų leidyba
Lietuvoje 1904–1918
1904 panaikinus spaudos draudimą atgimė lietuviškų knygų leidyba. Gausėjo spaustuvių (1904 buvo 64, 1913 – 124), didžiausia – J. Zawadzkio spaustuvė. 1905–18 išleista apie 4700 pavadinimų lietuviškų knygų. Daugiau
knygų leidyba
Lietuvoje 1918–1940
per 22 metus išleista daugiau kaip 25 000 neperiodinių spaudinių. Atkurta per I pasaulinį karą sugriauta poligrafijos bazė. Spaudos centru tapo Kaunas – 1933 čia veikė 55 spaustuvės (iš 110). Daugiau
knygų leidyba
Lietuvoje 1940–1990
1940 visos leidyklos ir spaustuvės nacionalizuotos. Visa legali Lietuvos leidyba nuo 1944 pabaigos buvo formuojama pagal SSRS modelį. Daugiau
knygų leidyba Lietuvoje
iki 1795
Vilniuje 1522 P. Skorina išleido pirmąją LDK knygą. 1547 Karaliaučiuje išleista pirmoji knyga lietuvių kalba – M. Mažvydo Katekizmas. Lietuvių kalba 16–17 a. išleisti 46, 18 a. (iki 1795) – 158 spaudiniai. 16–18 a. LDK veikė 46 spaustuvės. Daugiau
knygų leidyba Lietuvoje
po nepriklausomybės atkūrimo
Lietuvos knygų leidybai 20 a. 9 dešimtmečio pabaigoje įtakos turėjo politinės ir socialinės permainos, besiformuojanti rinkos ekonomika. Daugiau
Knygų leidimo
komisija
Lietuvos Švietimo ministerijos leidykla. Veikė 1919–40 Kaune; vienintelė valstybinė leidykla Lietuvoje. Leido vadovėlius mokykloms, lietuvių ir užsienio autorių veikalus, organizavo knygų vertimą. Daugiau