Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Balys
Dundulis
20 a. lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Balys
Dvarionas
20 a. lietuvių kompozitorius, dirigentas, pianistas, pedagogas. Daugiau
Balys
Gaidžiūnas
20 a. lietuvių agronomas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Vienas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto kūrėjų. Daugiau
Balys
Gajauskas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Kovo 11 Akto (1990) signataras. Daugiau
Balys
Giedraitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. Pulkininkas (1928). 1930–1934 krašto apsaugos ministras. Daugiau
Balys
Karalius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių agronomas. Daugiau
Balys
Lukošius
20 a. lietuvių teatro aktorius, režisierius, pedagogas. 1958 B. Lukošiaus iniciatyva įkurtas Vilniaus teatras Lėlė. Daugiau
Balys
Macutkevičius
20 a. lietuvių tapytojas, grafikas. Daugiau
Balys
Mastauskas
20 a. pirmos pusės JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Teisininkas. Daugiau
Balys
Matulionis
gydytojas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Balys
Pakštas
lietuvių dailininkas restauratorius, istorikas. Daugiau
Balys
Paliokas
20 a. lietuvių ekonomistas, visuomenės veikėjas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1947 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Daugiau
Balys
Radžius
20 a. lietuvių dainininkas (tenoras). Daugiau
Balys
Sližys
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo, valstybės ir visuomenės veikėjas, inžinierius. Didžiojo Vilniaus seimo, Rusijos lietuvių seimo Petrograde dalyvis. 1922–1924 nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos, 1924–1926 susisiekimo ministras. Pulkininkas leitenantas (1925). Daugiau
Balys
Sruoga
19–20 a. lietuvių rašytojas, literatūros ir teatro kritikas, vertėjas, publicistas. Žymiausias kūrinys – beletrizuotų atsiminimų knyga Dievų miškas (parašyta 1945). Daugiau