Lituanistika

Adolfas
Aleksejūnas
lietuvių lengvaatletis, sporto žurnalistas. 1964 pasiekė 3000 m kliūtinio bėgimo olimpinį rekordą. Daugiau
Adolfas Augustinas
Pranevičius
20–21 a. gydytojas pulmonologas. Daugiau
Adolfas
Baublys
20 a.–21 a. pradžios inžinierius mechanikas. Lietuvos mokslo premija (2000). Daugiau
Adolfas
Birontas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1928). Daugiau
Adolfas
Bolotinas
20 a.–21 a. pradžios fizikas. Daugiau
Adolfas
Brėskis
20 a.–21 a. pradžios inžinierius mechanikas. Daugiau
Adolfas
Butkus
20 a. baleto artistas. Daugiau
Adolfas
Damušis
Lietuvos pasipriešinimo sovietų ir nacių Vokietijos okupaciniams režimams veikėjas. 1941 Birželio sukilimo vienas organizatorių ir vadovų. Lietuvos laikinosios vyriausybės pramonės ministras. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vienas organizatorių. Daugiau
Adolfas
Dargys
fizikas. Lietuvos mokslo premija (2000). Daugiau
Adolfas
Eidimtas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Vienas Lietuvos laisvės armijos (1941–1946) organizatorių ir vadų. Daugiau
Adolfas
Jucys
20 a. fizikas. Daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjas, šiuolaikinės teorinės fizikos Lietuvoje pradininkas. Kompiuterių naudojimo Lietuvoje pradininkas. Lietuvos fizikų draugijos vienas steigėjų. Daugiau
Adolfas
Karaška
20 a. lietuvių vargonų meistras, vargonininkas, chorvedys, pedagogas. Daugiau
Adolfas
Kaziliūnas
cheminės technologijos inžinierius. Daugiau
Adolfas
Kikilas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių irklavimo treneris, Lietuvos karys savanoris. Daugiau
Adolfas
Kinderevičius
vienas Lietuvos partizanų vadų. A rinktinės 1 bataliono vado pavaduotojas, vadas. Daugiau