Lituanistika

Adolfas
Klimas
20 a. lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas. Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos (1922), Lietuvos žurnalistų sąjungos (1929) vienas steigėjų. Daugiau
Adolfas
Krogertas
20 a. lietuvių choro dirigentas, pedagogas. Daugiau
Adolfas
Kubilius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žemaičių legiono vadas. Daugiau
Adolfas Laimutis
Telksnys
20 a.–21 a. pradžios inžinierius elektrotechnikas, informatikas. Interneto plėtros Lietuvoje pradininkas. Lietuvos mokslo premija (2008). Daugiau
Adolfas
Lapšys
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Teismo pulkininkas (1938). Daugiau
Adolfas
Lasys
20 a. statybinių medžiagų technologas. Daugiau
Adolfas
Lukošaitis
20 a. lietuvių statybos inžinierius, architektas. Funkcionalizmo atstovas. Daugiau
Adolfas
Paulauskas
20 a.–21 a. pradžios technologijos inžinierius. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1991–1996). Daugiau
Adolfas
Ramanauskas
vienas žymiausių Lietuvos partizanų vadų. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų vadas. Sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininkas. Daugiau
Adolfas
Raulinaitis
lietuvių rezistencinis ir kultūros veikėjas. Daugiau
Adolfas
Sabaliauskas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, tautosakininkas, vertėjas, rašytojas. Daugiau
Adolfas
Sprindis
20 a. lietuvių rašytojas, literatūrologas. Daugiau
Adolfas
Strakšys
20–21 a. lietuvių žurnalistas, rašytojas. Daugiau
Adolfas
Šapoka
vienas žymiausių 20 a. lietuvių istorikų. Reikšmingiausia lietuvių istoriografijoje A. Šapokos ir kitų jaunų istorikų pirmą kartą parašyta mokslinė sintetinė Lietuvos istorija (1936). Daugiau
Adolfas
Šleževičius
20 a. pabaigos–21 a. pradžios Lietuvos politikas, valstybės veikėjas. Inžinierius. 1993–1996 Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Daugiau