Lituanistika

Adomas Benediktas
Jocheris
lenkiškai Adam Benedykt Jocher, 19 a. Lietuvos bibliotekininkas, bibliografas, filologas. Svarbiausias veikalas – bibliografijos rodyklė, kurioje užregistruota apie 10 000 veikalų, iš jų daugiau kaip 100 lietuviškų, daugiausia Vilniuje išleistų, knygų. Daugiau
Adomas
Bitė
1863–1864 sukilimo dalyvis. Daugiau
Adomas
Brakas
20 a. Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Dailininkas, pedagogas, vienas pirmųjų 20 a. lietuviškų knygų iliustruotojų. Daugiau
Adomas
Butrimas
meno istorikas, archeologas. Pagrindinės veiklos sritys: meno istorija (ypač priešistorės), archeologija, Lietuvos istorijos, gintaro ir ankstyvųjų jo dirbinių tyrimai ir populiarinimas, leidyba. Daugiau
Adomas
Druktenis
20–21 a. lietuvių vertėjas. Vertė iš vokiečių kalbos. Daugiau
Adomas
Dundzila
20 a. lietuvių knygų leidėjas ir prekybininkas, visuomenės veikėjas. 1918 su B. Siručiu įkūrė knygų leidybos ir prekybos bendrovę Dirva. Daugiau
Adomas Ferdinandas
Adamovičius
Adam Ferdinand Adamowicz, Lietuvos gydytojas, istorikas. Daugiau
Adomas Fridrichas
Šimelpenigis
vokiečių kalba Adam Friedrich Schimmelpfennig, 17–18 a. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, poetas. Daugiau
Adomas
Galdikas
20 a. lietuvių išeivijos tapytojas, grafikas, scenografas. Daugiau
Adomas
Grinevičius
19 a. antros pusės–20 a. pirmos pusės lietuvių kunigas, draudžiamosios lietuvių spaudos platintojas. Daugiau
Adomas Honoris
Kirkoras
19 a. lenkų archeologas, publicistas, leidėjas. Lenkų mokslų akademijos narys. Daugiau
Adomas
Hrebnickis
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės Lietuvos sodininkas pomologas. Daugiau
Adomas Ipatijus
Pociejus
16 a. antros pusės–17 a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės unitų bažnytinis ir valstybės veikėjas. Vienas svarbiausių Brastos bažnytinės unijos sudarymo organizatorių. 1599–1613 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos unitų metropolitas. Daugiau
Adomas
Jacovskis
lietuvių scenografas, tapytojas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (2000). Daugiau
Adomas
Jakštas
tikrasis vardas ir pavardė Aleksandras Dambrauskas, 19–20 a. Lietuvos katalikų kunigas, visuomenės veikėjas, literatūros kritikas, filosofas. Daugiau