Lituanistika

Adomas
Jasenauskas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, spaudos darbuotojas. Daugiau
Adomas Jurgis
Čartoriskis
18 a. pabaigos Abiejų Tautų Respublikos, 19 a. Rusijos imperijos valstybės veikėjas. Daugiau
Adomas
Katrietis
Adam Jakubowicz z Kotry, Adamus Lithuanus, Adamus Vilnensis, 15 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir Katalikų Bažnyčios veikėjas, diplomatas. Daugiau
Adomas Kazimieras
Čartoriskis
18 a. antros pusės Abiejų Tautų Respublikos, 19 a. pradžios Rusijos imperijos valstybės veikėjas. Daugiau
Adomas
Klokòckis
18 a.–19 a. pradžios Lietuvos Brastos ir Palenkės vyskupas sufraganas. Jėzuitas. Daugiau
Adomas
Kosakovskis
Adam Kossakowski, 18 a. antros pusės–19 a. pradžios Vilniaus vyskupas sufraganas. Daugiau
Adomas
Ladukas
lietuvių knygnešys. Daugiau
Adomas
Lastas
Lastauskas, 19–20 a. lietuvių poetas. Daugiau
Adomas Liudvikas
Mykolas Soltanas
1830–1831 sukilimo veikėjas. Daugiau
Adomas
Prūsas
19 a. pabaigos–20 a. lietuvių finansininkas, visuomenės veikėjas. Su kitais įsteigė Tautos pažangos partiją, Prekybos ir pramonės banką, akcinę bendrovę Lietuvos Loidas. Daugiau
Adomas
Rasijus
17 a. lietuvių švietėjas, filosofas, literatas. Nagrinėjo sąvokos kilnumas (nobilitatis) turinį. Teigė, kad žmogaus vertė ne paveldima, bet sukuriama, kilnumo netapatino su kilme. Daugiau
Adomas
Šemešys
19 a. Lietuvos tapytojas. Daugiau
Adomas
Šernas
19 a. pabaigos–20 a. vidurio Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas. Daugiau