Lituanistika

Algimantų
lobis
rastas 1935 Ariogalos valsčiuje, netoli Algimantų kaimo. Lobį sudaro 35 žalvarinės įvairių Romos imperatorių monetos. Daugiau
Algio Kalėdos
premija
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikiama premija už reikšmingus literatūros mokslo darbus komparatyvistikos srityje. Daugiau
Algirdas
Lietuvos didysis kunigaikštis (1345–1377). Daugiau
Algirdas
Ališauskas
surdopedagogas, surdopsichologas. Pirmojo Lietuviškų gestų žodynėlio (1995) vienas redaktorių ir sudarytojų. Daugiau
Algirdas Antanas
Avižienis
JAV lietuvių bendruomenės visuomenės veikėjas, informatikas. Daugiau
Algirdas Antanas
Baliulis
lietuvių istorikas. Su kitais spaudai parengė Lietuvos Metrikos knygų. Lietuvos mokslo premija (1998). Daugiau
Algirdas Antanas
Lauraitis
Lietuvos karo veikėjas. Nuo 1994 dirbo Lietuvos kariuomenės Generaliniame štabe, Aprūpinimo departamente. Daugiau
Algirdas
Araminas
20 a. lietuvių kino operatorius, režisierius. Daugiau
Algirdas
Audzijonis
20 a.–21 a. pradžios fizikas. Daugiau
Algirdas
Augustaitis
lietuvių miškininkas ekologas. Lietuvos mokslo premija (2016). Daugiau
Algirdas
Banys
lietuvių agronomas zootechnikas. Daugiau
Algirdas
Bargelis
inžinierius mechanikas. Daugiau
Algirdas
Baškys
radijo inžinierius. Daugiau