Religija. Mitologija

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Petras
Ažubalis
20 a. Lietuvos ir Kanados lietuvių katalikų kunigas. Daugiau
Petras
Butkus
20 a. Australijos lietuvių kapelionas, spaudos ir visuomenės veikėjas. Prelatas. Daugiau
Petras
Daugintis
20 a. Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau
Petras
Dusburgietis
13 a. pabaigos–14 a. pirmos pusės Vokiečių ordino kronikininkas. Daugiau
Petras
Giedgaudas
20 a. JAV katalikų kunigas, pranciškonas, lietuviškos spaudos išeivijoje leidėjas. Daugiau
Petras
Gonenzietis
16 a. Lietuvos ir Lenkijos reformacijos veikėjas. Lietuvos arijonų radikaliojo sparno ideologas, antitrinitorių ir anabaptizmo pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Daugiau
Petras
Maželis
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, Telšių vyskupas. Daugiau
Petras
Patlaba
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, ateitininkas. Daugiau